Visdomstand kirurgi

Emellanåt kan det finnas behov att göra mer än att bara avlägsna tandsten, göra en lagning eller få en krona eller brygga insatt. Då har vi kompetensen och den långa erfarenheten att göra tandkirurgiska ingrepp. Vi ombesörjer själva samtliga typer av operationer, t.ex. utdragning av komplicerade visdomständer.

Min passion har alltid varit att hjälpa människor som har ont i tänderna, det får mig att rädda resten av min dag.