Undersökning Tandläkarundersökning

Innan ett tandläkarbesök bör man förbereda sig på två sätt: dels genom att borsta tänderna och dels genom att ringa och meddela kliniken i de fall man skulle vara förkyld. När man kommer till tandläkaren för undersökning får man ibland börja med att fylla i en hälsodeklaration.

Den information man anger i hälsodeklarationen är av stor betydelse för tandläkaren eftersom faktorer som mediciner och allergier påverkar valet av behandling. Olika sjukdomar och tobaksvanor är också relevanta saker att berätta om då de kan försämra läkningsförmågan. När man har fyllt i formuläret tas eventuellt röntgenbilder. På dessa kan tandläkaren upptäcka bland annat tandsten, felställningar och dold karies. Att ta röntgenbilder är emellertid inte nödvändigt vid varje besök.

Väl i behandlingsrummet får man installera sig i tandläkarstolen – vanligtvis i liggande läge, men det finns även möjlighet att få sitta upp. Själva undersökningen inleds med att tandläkaren går igenom tänderna för att se om något område har angripits av karies. Tandläkaren känner på tänderna för att hitta mjuka, infekterade partier eller konkreta hål. Hittar han eller hon något hål bokar man en ny tid för att laga det. Genom att granska tandkött och omgivande ben kontrolleras även huruvida det finns tecken på tandlossning.

Tandläkaren undersöker även käkleder, tandköttsfickor och munnens slemhinnor för att eventuellt vidta förebyggande åtgärder. Käklederna kan uppvisa symptom om man exempelvis har ovanan att gnissla tänder för mycket. Vid en mätning av tandköttsfickornas djup kan man hitta plack och tandsten, båda antyder att tandlossning kan vara på gång. Slemhinnorna i munnen undersöker man därför att förändringar där kan, även om det är ytterst sällsynt, vara tecken på cancer eller annan sjukdom. Slemhinnorna skvallrar ofta om kroppens generella hälsotillstånd – får tandläkaren syn på något som verkar konstigt kan man få en remiss till en specialist.

Efter undersökningen utvärderar patienten resultaten tillsammans med tandläkaren. Man får då vara med och bestämma kring de behandlingar samt behandlings alternativ som eventuellt behöver utföras. Slutligen informeras man om kostnader och andra viktiga detaljer.

Med minst en undersökning per år ser du till att du har friska tänder året runt.